Open navigation

Đăng ký đóng BHXH bắt buộc

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện đăng ký đóng BHXH bắt buộc trong phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Hồ sơ giấy > Thu > Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT > [605] Đăng ký đóng BHXH bắt buộc

Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, nhấn chọn loại giấy tờ, biểu mẫu cần lập > Xuất hiện tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT mẫu TK1_TS.

Thực hiện nhập nội dung trong bảng TK1-TS:

Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm hoặc nhập từ file mẫu.

Người dùng nhập đầy đủ thông tin trong tờ khai một số trường thông tin không bắt buộc nhập như:

Họ tên cha/mẹ/người giám hộ: Không cần nhập đối với trường hợp NLĐ lớn hơn 18 tuổi

Mức tiền đóng, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bênh ban đầu: Không cần nhập nếu thông tin không thay đổi

Thông tin tài khoản ngân hàng

Thông tin hộ gia đình: Không cần nhập nếu NLĐ có mã số BHXH

Nhấn chọn phím Insert trên bàn phím để thêm dòng hoặc phím F11 để xóa bớt dòng.

Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn Lưu (F5) để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.


Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.