Open navigation

Đăng ký đóng BHXH bắt buộc

iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Thu


Để lập hồ sơ Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (người lao động có thời hạn ở nước ngoài) người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Thu” (2) > “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT” (3) > [605] Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài) (4). Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ kê khai, nhấp chọn “Đồng ý” (5)


 


Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, người dùng chọn loại giấy tờ, biểu mẫu cần lập (1) > Xuất hiện tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT mẫu TK1_TS (2)Người dùng nhập thông tin vào mẫu TK1_TS theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng 

Người dùng nhập đầy đủ thông tin trong tờ khai (1) một số trường thông tin không bắt buộc nhập như:

Họ tên cha/mẹ/người giám hộ: Không cần nhập đối với trường hợp NLĐ lớn hơn 18 tuổi

Mức tiền đóng, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bênh ban đầu: Không cần nhập nếu thông tin không thay đổi

Thông tin tài khoản ngân hàng

Thông tin hộ gia đình: Không cần nhập nếu NLĐ có mã số BHXHCách 2: Dùng file mẫu để nạp dữ liệu vào ứng dụngNhập dữ liệu vào file mẫu, nếu người dùng có dữ liệu sẵn, thực hiện Copy > Paste Special > Paste Value. Tắt file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng.


Nhấn chọn “Lưu (F5)” để kết xuất ra báo cáo và thực hiện chức năng gửi bưu điện


Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.