Open navigation

Đăng ký nhận kết quả đóng BHXH tháng, quý (C12, C71, D02a-TS)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cho đơn vị đang tham gia bảo hiểm xã hội và có thiết bị chữ ký số xác thực (USB Token), thực hiện đăng ký nhận thông báo C12, C71 và D02a-TS từ cơ quan BHXH qua mạng trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính.

Vị trí mở chức năng: QLHS kê khai > Hồ sơ nhận về từ BHXH

Nếu đơn vị chưa đăng ký dịch vụ I-VAN (giao dịch BHXH điện tử), một bảng thông báo yêu cầu xác nhận thông tin chữ ký số của đơn vị, người dùng tuỳ chọn đúng thông tin chữ ký số và nhấn Chấp nhận.

Chờ hệ thống kiểm tra xác nhận chữ ký số và đồng bộ dữ liệu nhận thông báo về máy tính, xuất hiện thông báo đã cập nhật thông báo từ BHXH thành công.

Danh sách nhận thông báo hiện ra, double click vào biểu tượng của tờ khai để xem nội dung chi tiết, có thể in lại tờ khai ra giấy hoặc lưu về máy tính dưới dạng file PDF để lưu trữ chứng từ tại đơn vị.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.