Open navigation

[210] Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn lập hồ sơ [210] Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Vị trí mở chức năng: Hồ sơ giấy > Chi chế độ > Giải quyết chế độ hưu trí > [210] Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Tại phiếu giao nhận hồ sơ, tùy theo nghiệp vụ cụ thể người dùng tùy chọn loại giấy tờ biểu mẫu phù hợp. Trên ứng dụng sẽ tùy biến xuất hiện các tờ khai tương ứng để người dùng nhập thông tin

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Nhấn Ghi (F5) để kết xuất tờ khai và thực hiện chức năng gọi bưu điện.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.