Open navigation

[606a] - Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH,BHYT,BHTN,BHTNLD,BNN)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập hồ sơ hoàn trả tiền đã đóng trong phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Hồ sơ điện tử > Thu > [606a] Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN) > Chọn kỳ kê khai

Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, tùy chọn loại giấy tờ biểu mẫu phù hợp.

Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm hoặc nhập từ file mẫu.

Nhấn chọn phím Insert trên bàn phím để thêm dòng hoặc phím F11 để xóa bớt dòng.

Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn Ghi (F5) để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.


Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.