Open navigation

Đồng bộ sản phẩm từ gian hàng thương mại điện tử

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách đồng bộ sản phẩm từ gian hàng thương mại điện tử trong hệ thống BigSeller.

Sau khi kết nối gian hàng hệ thống sẽ đồng bộ tự động sản phẩm của gian hàng đó, nhưng sau đó cần đồng bộ thủ công sản phẩm.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Đồng bộ hàng loạt:

Đăng nhập vào hệ thống BigSeller;

Trên thanh tiêu đề vào mục Sản phẩm > chọn gian hàng thương mại điện tử;

Chọn mục Sản phẩm online;

Tùy chọn sản phẩm cần động bộ;

Nhấn chọn Đồng bộ sản phẩm > chọn 1 trong 2 điều kiện để thực hiện đồng bộ, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái đồng bộ;

Nếu bạn không đồng bộ sản phẩm trong một thời gian dài, nó sẽ mất một đoạn thời gian để hoàn tất đồng bộ.

  

 

2. Đồng bộ từng sản phẩm:

Đăng nhập vào hệ thống BigSeller;

Trên thanh tiêu đề vào mục Sản phẩm > chọn gian hàng thương mại điện tử;

Chọn mục Sản phẩm online;

Tùy chọn sản phẩm cần động bộ;

Nhấn chọn biểu tượng đồng bộ để thực hiện đồng bộ.

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.