Open navigation

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (05/KK-TNCN)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN (05/KK-TNCN) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

1.1. Hồ sơ khấu trừ thuế TNCN 05/KK-TNCN áp dụng năm tính thuế từ 2022:

Kê khai > Kê khai > Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (05/KK-TNCN) (TT80/2021)

1.2. Hồ sơ khấu trừ thuế TNCN 05/KK-TNCN áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về trước:

Kê khai > Kê khai > Tờ khai theo thông tư cũ > Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (05/KK-TNCN) (TT92/2015)

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

2. Nhập liệu (*):

Tờ khai : Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Phụ lục 05-1/PBT-KK-TNCN

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.