Open navigation

Xác nhận danh sách NLĐ đề nghị tiền thuê nhà theo QĐ 08/QĐ-TTg

iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Thu

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng cách xác nhận danh sách NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp hoặc quay trở lại thị trường lao động đề nghị tiền thuê nhà theo QĐ 08/QĐ-TTg trong phần mềm iBHXH™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở hồ sơ

Hình thức nhập liệu

Tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh và ký nộp

Tra cứu kết quả nộp hồ sơ

 

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Hồ sơ điện tử;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Thu;

Tùy theo tình hình hoạt động của đơn vị mà thực hiện chọn tờ khai cần kê khai.*

Nhấn chọn tờ khai Giải quyết hưởng chế độ BNN đối với trường hợp bị BNN;

Tùy chọn kỳ kê khai và nhấn chọn Đồng ý.

(* Tham khảo thêm Quyết định số: 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ tại đây.)

 

 

Tại phiếu giao nhận hồ sơ, nhấn chọn Đính kèm để đính kèm chứng từ liên quan.

 

 

2. Hình thức đính kèm:

Dùng file mẫu để nạp dữ liệu vào ứng dụng

Nhấn chọn File mẫu;

Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định;

Tùy chọn vị trí lưu file mẫu trên máy tính;

Nhấn chọn Save để hoàn tất.

 


Thực hiện nhập liệu vào mẫu Mẫu 02 QĐ 08/QĐ-TTg.*

(* Tham khảo thêm Mẫu 01 và Mẫu 03 tại đây.)

 

 

Nạp dữ liệu file mẫu vào phần mềm

 

 

3. Tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh và ký nộp:

3.1. Tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh:

Thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Tại giao diện hồ sơ, sau khi hoàn tất nhập liệu, bên dưới các nút chức năng, nhấn chọn ghi lại thông tin [*];

Xuất hiện thông báo hỏi người dùng có muốn kết xuất báo cáo không, nhấn chọn .

 

 

[*] Ghi dữ liệu:

Tùy vào nội dung hồ sơ, khi thực hiện ghi lại thông tin đã nhập liệu, phần mềm sẽ có thể xuất hiện 2 mức cảnh báo đỏ và cảnh báo vàng/cam.

Cảnh báo đỏ: dữ liệu nhập bị lỗi, không đúng định dạng, không được bỏ trống… đối với cảnh báo này, bắt buộc người dùng thực hiện nhập liệu đúng chính xác thông tin vào vùng nội dung đang bị cảnh báo.

Cảnh báo vàng/cam: dữ liệu này có thể bị thiếu sót, đang bỏ trống… đối với cảnh báo này, người dùng chỉ cần lưu ý kiểm tra lại, có thể bỏ qua cảnh báo này nếu chắc chắn số liệu nhập đã hoàn chỉnh.

 

Cách 2:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Kết xuất BC;

Nhấn chọn Kết xuất báo cáo, đánh dấu chọn loại hồ sơ,

Nhấn chọn Chấp nhận, bảng thời gian tại góc trên bên trái, tùy chọn tháng, quý, năm

Nhấn chọn Thực hiện.

 

 

3.2 Ký nộp:

Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A);

Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính /kết nối thiết bị HSM (B);

Tuỳ chọn phương thức ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).

 

 

4. Tra cứu kết quả nộp hồ sơ:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Kết xuất;

Nhấn chọn Lịch sử giao dịch.

Xuất hiện bảng Lịch sử giao dịch, tùy chọn thời gian cần tra cứu hồ sơ;

Nhấn chọn Hiển thị kết quả, danh sách hồ sơ xuất hiện bên dưới;

Có thể kiểm tra nhanh kết quả nộp hồ sơ/ mô tả lỗi và quá trình xử lý hồ sơ từ CQ BHXH theo từng giai đoạn đến khi gửi trả kết quả về cho đơn vị.

 

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.