Open navigation

Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Hồ sơ điện tử > Sổ >  [607] Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Xuất hiện giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, bảng danh sách tờ khai bên dưới, tùy chọn biểu mẫu Tờ khai. Trên ứng dụng sẽ tùy biến xuất hiện các tờ khai tương ứng để người dùng nhập thông tin.

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.