Open navigation

Đăng ký giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện đăng ký giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Chuẩn bị:

  • Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính;
  • Khởi động, đăng nhập vào phần mềm TaxOnline hoặc KySo.

2. Vị trí mở chức năng:

Mở bảng chức năng theo 1 trong 2 cách:

- Trong phần mềm TaxOnline

  • Trên thanh trình đơn vào mục TT chung 
  • Chọn Đăng ký T-VAN

- Trong phần mềm KySo

  • Trên thanh trình đơn vào mục TaxOnline
  • Chọn Đăng ký T-VAN

3. Thực hiện đăng ký:

- Tại giao diện bảng Đăng ký T-VAN, nhấn chọn ĐK sử dụng dịch vụ T-VAN.

Bảng Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN:

Mục Thông tin đăng ký, kiểm tra lại thông tin Cơ quan thuế, Thông tin người nộp thuế;

  • Nhấn chọn Nộp hồ sơ, thực hiện theo bảng hướng dẫn để ký nộp hồ sơ đăng ký;
  • Nhấn chọn Trở về sau khi hoàn thành nộp hồ sơ.
  • Trở về bảng Đăng ký T-VAN để chờ nhận được phản hồi tình trạng đăng ký;

  • Cột Tình trạng báo Chấp nhận là thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN đã được hệ thống thuế xác thực thành công(*).

(*): sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để có thể nhận được kết quả phản hồi này từ hệ thống thuế.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.