Open navigation

[642a] - Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Đã từng bị TNLĐ, BNN)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Đã từng bị TNLĐ, BNN) trong phần mềm iBHXH.

Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows;

Cài đặt phần mềm iBHXH;

Có tài khoản TS24pro để đăng nhập vào phần mềm iBHXH.

Có thiết bị chữ ký số để thực hiện ký hồ sơ điện tử; máy tính đã cài đặt phần mềm quản lý, kết nối thông tin thiết bị chữ ký số.

Yêu cầu, điều kiện để lập thủ tục này:

1. Lao động bị tai nạn hoặc suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do tai nạn lần đầu trong trường hợp:

Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

2. Lao động bị bệnh hoặc suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh lần đầu thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại.

Chỉ được nhập thông tin 01 người lao động (NLĐ) vào hồ sơ; trường hợp lạp thủ tục giải quyết hưởng chế độ cho hơn 01 NLĐ thì thêm mới nhiều hồ sơ nhập liệu khác nhau.

Danh sách bệnh nghề nghiệp, danh sách tai nạn lao động, danh sách đơn vị: có thể nhập nhiều loại tương ứng theo từng trường hợp của NLĐ.


Hướng dẫn thực hiện

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Hồ sơ điện tử > Chi chế độ > [642a] Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN (Đã từng bị TNLĐ, BNN) > Chọn kỳ kê khai

Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, kiểm tra và nhập thông tin Địa chỉ nhận kết quả từ CQ BHXH.

Bảng danh sách biểu mẫu ở bên dưới, đánh dấu chọn Giải quyết TNLD/BNN, bên dưới xuất hiện Mẫu 05A-HSB, nhấn chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.

Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm hoặc nhập từ file mẫu.

Trường hợp hồ sơ nộp yêu cầu đính kèm thêm bản sao chứng từ bên ngoài, người dùng tuỳ chọn sang bảng Đính kèm để thực hiện lưu file từ máy tính vào chung với bảng dữ liệu đang nhập.

Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn Ghi (F5) để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.


Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.