Open navigation

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Đã từng bị TNLĐ, BNN)

iBHXH - Chi chế độ


I. Giới thiệu:

Nội dung này hướng dẫn người dùng cách lập thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (đã từng bị TNLĐ, BNN) trong phần mềm iBHXH™.

II. Yêu cầu chung:

Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows;

Cài đặt phần mềm iBHXH™;

Có tài khoản TS24pro để đăng nhập vào phần mềm iBHXH™.

Có thiết bị chữ ký số để thực hiện ký hồ sơ điện tử; máy tính đã cài đặt phần mềm quản lý, kết nối thông tin thiết bị chữ ký số.

Yêu cầu, điều kiện để lập thủ tục này:

1. Lao động bị tai nạn hoặc suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do tai nạn lần đầu trong trường hợp:

Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

2. Lao động bị bệnh hoặc suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh lần đầu thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại.

Chỉ được nhập thông tin 01 người lao động (NLĐ) vào hồ sơ; trường hợp lạp thủ tục giải quyết hưởng chế độ cho hơn 01 NLĐ thì thêm mới nhiều hồ sơ nhập liệu khác nhau.

Danh sách bệnh nghề nghiệp, danh sách tai nạn lao động, danh sách đơn vị: có thể nhập nhiều loại tương ứng theo từng trường hợp của NLĐ.

III. Hướng dẫn thực hiện:

1. Vị trí mở hồ sơ:

Trên thanh trình đơn, tùy chọn Hồ sơ điện tử (1) > Chi chế độ (2) > [642a] Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN (Đã 

từng bị TNLĐ, BNN) (3).

 

 

2. Khởi tạo hồ sơ nhập liệu:

Tùy chọn theo vị trí hồ sơ, xuất hiển bảng “Chọn kỳ kê khai”, tùy chỉnh thời gian lập hồ sơ (1), tạo lần nhập liệu (2) và nhấn chọn “Đồng ý(3)

Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, kiểm tra và nhập thông tin “Địa chỉ nhận kết quả từ CQ BHXH”.

Bảng danh sách biểu mẫu ở bên dưới, đánh dấu chọn "Giải quyết TNLD/BNN", bên dưới xuất hiện “Mẫu 05A-HSB”, nhấn chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.

 

3. Hình thức nhập liệu:

Quy tắc nhập liệu chung: nhập liệu từ trái sang phải.

Có thể thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 hình thức: trực tiếp; tạo file mẫu nhập liệu.

3.1. Nhập liệu trực tiếp:

Người dùng thực hiện thao tác nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong phần mềm.

Điền đầy đủ thông tin người lao động bị TNLĐ vào biểu mẫu danh sách người lao động bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp. Tại mục hình thức nhận, lưu ý: Không lựa chọn nhận trợ cấp hàng tháng bằng tiền mặt tại cơ quan BHXH

 

Trường hợp người lao động bị BNN thì khai báo ở Danh sách bệnh nghề nghiệp (1). 

Trường hợp người lao động bị TNLĐ thì khai báo ở Danh sách tai nạn lao động (2). 

Trường hợp vừa bị tai nạn lao động, vừa bị bệnh nghề nghiệp thì kê khai toàn bộ nội dung thông tin về tai nạn lao động (2) và bệnh nghề nghiệp (1).

Lựa chọn Trường hợp xảy ra TNLD (3) tương ứng trong 6 trường hợp. Có thể chọn nhiều hơn một trường hợp.


 

Lưu ý: Mỗi hồ sơ chỉ khai báo cho 1 người lao động bị TNLĐ, BNN

3.2. Tạo file mẫu nhập liệu:

Nhấn chọn “File mẫu(1), tùy chọn vị trí lưu file mẫu trên máy tính (2), có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định (3), nhấn chọn “Save(4) để hoàn tất.

Trong giao diện nhập liệu của file mẫu, thực hiện nhập thông tin, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

File mẫu cung cấp một vài sheet dữ liệu thông tin về mã tỉnh, mã xã … (nếu có), người dùng lưu ý nhập đúng theo hướng dẫn từ những sheet này cho những cột thông tin yêu cầu từ sheet tờ khai chính.

Đơn vị nếu đã có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể thực hiện sao chép nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin.

Khi thực hiện sao chép và dán dữ liệu, chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (lệnh Copy > Paste Special > Value).

Hoàn tất việc nhập liệu vào file mẫu, trở về màn hình phần mềm iBHXH™, tùy chọn “Nạp dữ liệu (F8) (1), chọn cách thức nạp dữ liệu từ file mẫu vào phần mềm (2), nhấn chọn biểu tượng “(3), chỉ đến vị trí lưu file mẫu để mở file (4) và tải dữ liệu vào (5).

Trường hợp hồ sơ nộp yêu cầu đính kèm thêm bản sao chứng từ bên ngoài, người dùng tuỳ chọn sang bảng “Đính kèm” để thực hiện lưu file từ máy tính vào chung với bảng dữ liệu đang nhập.

3.3. Kiểm tra lỗi nhập liệu:

Nhấn chọn nút “Ghi” tại thanh chức năng bên dưới cửa sổ phần mềm để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu.

Tùy vào nội dung hồ sơ, khi thực hiện ghi lại thông tin, phần mềm sẽ hỗ trợ kiểm tra và có thể xuất hiện 2 mức cảnh báo đến người dùng:

Cảnh báo đỏ: dữ liệu nhập bị lỗi, không đúng định dạng, không được bỏ trống… đối với cảnh báo này, bắt buộc người dùng thực hiện nhập liệu đúng chính xác thông tin vào vùng nội dung đang bị cảnh báo.

Cảnh báo vàng/cam: dữ liệu này có thể bị thiếu sót, đang bỏ trống… đối với cảnh báo này, người dùng chỉ cần lưu ý kiểm tra lại, có thể bỏ qua cảnh báo này nếu chắc chắn số liệu nhập đã hoàn chỉnh. 

4. Tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh & ký nộp:

4.1. Tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh tại giao diện nhập liệu:

Sau khi hoàn tất nhập liệu, bên dưới các nút chức năng, nhấn chọn ghi lại thông tin (1) [*], xuất hiện thông báo hỏi người dùng có muốn kết xuất báo cáo không, nhấn chọn “(2).

4.2. Tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh tại chức năng “Kết xuất BC”:

Trên thanh tiêu đề, vào mục “Kết xuất BC(1), chọn “Kết xuất báo cáo (2), đánh dấu chọn loại hồ sơ (3), nhấn chọn “Chấp nhận (4), bảng thời gian tại góc trên bên trái, tùy chọn tháng, quý, năm (5) và nhấn chọn “Thực hiện (6).

4.2. Ký nộp:

Xuất hiện bảng danh sách hồ sơ, thực hiện theo các bước hướng dẫn để có thể ký nộp hồ sơ qua mạng.

Trường hợp nộp hồ sơ giấy, người dùng nhấn đúp chuột vào biểu tượng hồ sơ (2), thực hiện lưu và in hồ sơ ra giấy, trình lãnh đạo ký tên, đóng dấu, kém theo chứng từ liên quan khác và nộp hồ sơ này đến đến cơ quan BHXH.

5. Tra cứu kết quả nộp hồ sơ:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Kết xuất BC(1) > “Lịch sử giao dịch (2).

Xuất hiện bảng Lịch sử giao dịch, tùy chọn thời gian cần tra cứu hồ sơ (1), nhấn chọn “Hiển thị kết quả (2), danh sách hồ sơ xuất hiện bên dưới, có thể kiểm tra nhanh kết quả nộp hồ sơ/ mô tả lỗi (3) và quá trình xử lý hồ sơ từ CQ BHXH theo từng giai đoạn đến khi gửi trả kết quả về cho đơn vị (4).

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.