Open navigation

iBHXH cập nhật 14.1.2

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 21 tháng 04 năm 2022.


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Kết xuất BC: Chỉnh sửa xuất BC hồ sơ 613 (Trường hợp hơn 1 lần trong kỳ). Chỉnh sửa xuất file đính kèm (Đối với hồ sơ không đính kèm).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.