Open navigation

iBHXH cập nhật 14.0.2

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 17 tháng 03 năm 2022.


Tính năng mới

Thêm mới

Hồ sơ 600o: Thêm mới theo QĐ 896/QĐ-BHXH.

Hồ sơ 613: Thêm mới theo QĐ 896/QĐ-BHXH.

Hồ sơ 644a: Thêm mới theo QĐ 896/QĐ-BHXH.

Hồ sơ 645a: Thêm mới theo QĐ 896/QĐ-BHXH.


Cải tiến

Hồ sơ 630: Chỉnh sửa bắt buộc đính kèm (Chỉnh lại không bắt buộc).

HS Google Drive: Chỉnh sửa icon menu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.