Open navigation

KySo cập nhật 15.0.2

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 19 tháng 09 năm 2022.


Tính năng mới

1. Đăng ký IVAN: Thêm mới đăng ký ngừng IVAN (Đồng bộ với iBHXH).


Cải tiến

1. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Tối ưu mở tập tin Trình ký.

2. Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.2.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.