Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.2

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 23 tháng 09 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Thông tin sản phẩm: Cập nhật lại liên kết đến trang sản phẩm.

2. Ký và nộp hồ sơ Thuế: Tối ưu ký tờ khai  bổ sung 05/GTGT (TT80/2021). Tối ưu chức năng trình ký tờ khai Thuế qua Cloud24 (Cập nhật thông tin email người ký).

3. BCTC: Tối ưu đính kèm.

4. Nộp thuế điện tử: Tối ưu mở UNC qua NHTM. Cập nhật tra soát GNT chỉ tiêu "Tích TK số" cho phép nhập tối đa 16 ký tự.

5. Sao lưu phục hồi dữ liệu: Tối ưu phục hồi dữ liệu.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.2.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.