Open navigation

Bảng tổng hợp dữ liệu 01/TH-HĐĐT

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng bảng tổng hợp dữ liệu 01/TH-HĐĐT trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Báo cáo > Bảng tổng hợp dữ liệu 01/TH-HĐĐT

Hình thức nhập liệu: 

Tại bảng Danh sách báo cáo tổng hợp xuất hiện Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT không mã chuyển đến CQT, tùy chọn Gửi CQT.


Bài viết liên quan

Cài đặt phần mềm iXHD

Xuất hóa đơn điện tử

Tra cứu thông tin hóa đơn điện tử đã xuất từ iXHD.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.