Open navigation

Cấu hình ký số Google Drive

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện cấu hình ký số Google Drive trong phần mềm RemoteSigner.

Đây là 1 trong 2 nội dung cấu hình cần thực hiện, để có thể tạo thông tin ký số RemoteSigner trên ứng dụng di động SafetySigning, bao gồm:

. Cấu hình ký số Google Drive trong phần mềm RemoteSingner

. Cấu hình RemoteSigner với SafetySigning trong phần mềm Konect24


Hướng dẫn thực hiện

Tại thanh trình đơn trong phần mềm RemoteSigner, chọn Cấu hình ký số Google Drive.

Kết nối thiết bị chữ ký số USB Token với máy tính trước khi thực hiện cấu hình

Tuỳ theo nhu cầu sử dụng, thực hiện cấu hình trong bảng chức năng tương ứng, gồm có:

TaxOnline | Thuế điện tử

iBHXH | Bảo hiểm xã hội điện tử

iXHD | Hoá đơn điện tử

Hồ sơ khác

HĐLĐ | Hợp đồng lao động

HĐKT | Hợp đồng kinh tế

1. Tùy chọn bảng cấu hình cho phần mềm cần sử dụng

2. Nhấn phím chức năng hỗ trợ cấu hình: Insert để thêm dòng, F11 để xoá dòng

3. Cột Chữ ký số tùy chọn thông tin chứng thư số (cần kết nối thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính để có thể thấy được thông tin này); thông tin sẽ tự động hiển thị tại cột Công ty, Mã số thuế, Serial Number

3. Tại cột Mật khẩu chữ ký, nhập mã PIN của thiết bị USB Token

4. Chọn Ghi để lưu lại nội dung đã cấu hình

Cấu hình kết nối tài khoản Google Drive

1. Chọn Đăng nhập để thực hiện kết nối đến tài khoản cần sử dụng

2. Hiển thị tên tài khoản sau khi đã kết nối thành công

3. Tùy chỉnh thời gian tự động kiểm tra ký tập tin lưu trên Drive

4. Chọn Đăng xuất khi cần ngắt kết nối đến tài khoản

Cấu hình hiển thị chữ ký thể hiện trên tập tin PDF

1. Nhấn chọn Cấu hình ký PDF

2.  Tuỳ chỉnh thông tin hiển thị chữ ký

. Trang ký: tuỳ chọn thông tin chữ ký số sẽ được ký tại trang đầu tiên / cuối cùng

. Vị trí ký: tuỳ chọn thể hiện chữ ký số sẽ hiển thị tại vị trí nào trên nội dung của trang

. Hình chữ ký: tuỳ chọn hình ảnh thể hiện trên tập tin cần ký; đối với hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động được ký bởi đơn vị, có thể đưa hình ảnh dấu mộc của đơn vị vào, lưu ý đây chỉ là hình ảnh thể hiện, giá trị pháp lý nằm ở nội dung chữ ký điện tử khi tập tin đã được thực hiện ký bằng thiết bị chữ ký số USB Token

. Hiển thị: tuỳ chọn thể hiện hình chữ ký xuất hiện cùng chữ ký số; mặc định vị trí hình sẽ ở giữa, để có thể thấy được rõ ràng hình ảnh này, nên chọn vị trí hình về bên trái / bên phải

3. Nhấn chọn Ghi sau khi đã hoàn tất việc cấu hình


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.