Open navigation

Cấu hình ký số

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện cấu hình ký số tài khoản Drive trong phần mềm RemoteSigner.

Đây là 1 trong 2 nội dung cấu hình cần thực hiện, để có thể tạo thông tin ký số RemoteSigner trên ứng dụng di động SafetySigning, bao gồm:

. Cấu hình ký số tài khoản Drive trong phần mềm RemoteSingner

. Cấu hình RemoteSigner với SafetySigning trong phần mềm Konect24


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng

1. Thanh trình đơn Trình ký từ xa

2. Nhấp chọn Cấu hình ký số.

Kết nối thiết bị chữ ký số USB Token với máy tính trước khi thực hiện cấu hình

Tuỳ theo nhu cầu sử dụng, thực hiện cấu hình trong bảng chức năng tương ứng, gồm có:

TaxOnline | Thuế điện tử

iBHXH | Bảo hiểm xã hội điện tử

iXHD | Hoá đơn điện tử

iHaiQuan | Thông quan điện tử

Hồ sơ khác

HĐLĐ | Hợp đồng lao động

HĐKT | Hợp đồng kinh tế

1. Tùy chọn bảng cấu hình cho phần mềm cần sử dụng

2. Nhấn phím chức năng hỗ trợ cấu hình: Insert để thêm dòng, F11 để xoá dòng

3. Cột Chữ ký số tùy chọn thông tin chứng thư số (cần kết nối thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính để có thể thấy được thông tin này); thông tin sẽ tự động hiển thị tại cột Công ty, Mã số thuế, Serial Number

3. Tại cột Mật khẩu chữ ký, nhập mã PIN của thiết bị USB Token

4. Chọn Ghi để lưu lại nội dung đã cấu hình

Cấu hình kết nối tài khoản Drive (hỗ trợ tài khoản Google Drive, OneDrive)

1. Đăng nhập: hỗ trợ thực hiện kết nối đến tài khoản cần sử dụng

2. Đăng xuất: hỗ trợ ngắt kết nối tài khoản không cần sử dụng nữa

3. Hiển thị tên tài khoản sau khi đã kết nối thành công 

4. Tùy chỉnh thời gian tự động kiểm tra ký tập tin lưu trên Drive

Cấu hình hiển thị chữ ký được thể hiện trên tập tin PDF

1. Nhấp chọn Cấu hình ký PDF

2. Tuỳ chọn thêm / bớt thông tin chữ ký số, trường hợp đơn vị có nhiều hơn 1 thiết bị chữ ký số cần cấu hình

3. Vùng hỗ trợ tuỳ chỉnh thông tin hiển thị chữ ký

. Tên cấu hình: đặt tên cho chữ ký số đang khởi tạo cấu hình

. Nhóm thông tin Vị trí ký: tuỳ chọn cấu hình thông tin chữ ký số sau khi ký sẽ được hiển thị tại vị trí nào

. Nhóm thông tin Hình chữ ký:

-- tuỳ chọn thể hiện hình chữ ký xuất hiện cùng chữ ký số

-- Đối với hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động được ký bởi đơn vị, có thể đưa hình ảnh dấu mộc của đơn vị vào

-- Lưu ý đây chỉ là hình ảnh thể hiện, giá trị pháp lý nằm ở nội dung chữ ký điện tử khi tập tin đã được thực hiện ký bằng thiết bị chữ ký số USB Token;

-- Đưa con trỏ chuột vào hình ảnh tại cột Hiển thị để xuất hiện hướng dẫn cách thay đổi hình ảnh; hình ảnh hỗ trợ hiển thị là tập tin có định dạng *.jpg / *.jpeg / *.png

-- cột Cấu hình đang sử dụng: nhấp đúp chuột vào dòng cấu hình nếu muốn sử dụng thông tin đó làm mặc định khi ký số

4. Nhấn chọn Ghi sau khi đã hoàn tất việc cấu hình


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.