Open navigation

Ký số Home Assistant

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện ký hồ sơ điện tử bằng hình thức ký số Home Assistant trong ứng dụng di động SafetySigning.

Cần đảm bảo những thông tin sau đã được thiết lập, trước khi có thể thực hiện theo nội dung hướng dẫn này:

. Cài đặt SafetySigning Server (xem hướng dẫn)

. Kết nối SafetySgining Server vào Home Assistant (xem hướng dẫn)

. Cài đặt ứng dụng SafetySigning trên thiết bị di động (xem hướng dẫn)

. Ứng dụng SafetySigning: kết nối tài khoản Google Drive (xem hướng dẫn)

. Ứng dụng SafetySigning: kết nối tài khoản TS24 ID (xem hướng dẫn)

. Lấy thông tin Đường dẫn kết nối (xem hướng dẫn)

. Tạo Access Token (xem hướng dẫn)

. Lấy thông tin Entity ID (xem hướng dẫn)

. Tạo ký số Home Assistant [Thông tin Cấu hình] (xem hướng dẫn)

. Tạo ký số Home Assistant [Thông tin Kết nối] (xem hướng dẫn)

. Đảm bảo thiết bị chữ ký số USB Token đã được kết nối với SafetySigning Server trong quá trình thực hiện ký số


Hướng dẫn thực hiện

Người lập gửi hồ sơ điện tử qua Google Drive, ví dụ tại hướng dẫn này là gửi ký hồ sơ thuế điện tử (xem hướng dẫn)

Người ký hồ sơ mở ứng dụng di động SafetySigning

1. Vào giao diện Ký số;

2. Tùy chọn loại hồ sơ cần ký số trong nhóm Hồ sơ trình ký;

3. Vào bảng Chưa ký;

4. Chọn Ký ngay Home Assistant;

5. Hiện bảng DS ký số Home Assistant, chọn Ký ngay (*);

6. Chờ quá trình ký được thực hiện, vào bảng Đã ký để kiểm tra thông tin hồ sơ sau khi quá trình ký số hoàn tất.

(*) Trường hợp có nhiều hơn 1 thông tin chữ ký số đã cấu hình để ký nhiều loại hồ sơ khác nhau (Thuế, Bảo hiểm xã hội, hóa đơn), kiểm tra chọn đúng chữ ký số để thực thực hiện ký ngay cho loại hồ sơ tương ứng.

Sau khi hồ sơ đã được ký số, người lập hồ sơ có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ từ Google Drive để nộp cho cơ quan chức năng trong phần mềm TaxOnline.

1. Vào mục Kết xuất BC;

2. Chọn HS trên Google Drive;

3. Chọn Cập nhật tình trạng để đồng bộ thông tin từ Google Drive về phần mềm;

4. Nhấn đúp chuột vào biểu tượng loại hồ sơ để kiểm tra lại chi tiết số liệu của hồ sơ cần nộp;

5. Đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp;

6. Chọn Nộp hồ sơ;

7. Chọn để nộp hồ sơ giao dịch điện tử.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.