Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.10

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 05 tháng 01 năm 2023.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Bổ sung 03/TNDN (TT80/2021): Cập nhật PL03-9/TNDN. Tối ưu hiển thị giá trị tiểu mục.

2. 02/TK-SDDPNN (TT80/2021): Tối ưu chọn danh mục.

3. Bổ sung 03/TNDN (TT151/2014): Tối ưu dữ liệu khai bổ sung. Tối ưu hiển thị.

4. Cấu hình ký số: Tối ưu lưu dữ liệu.

5. Kết xuất BC: Tối ưu hiển thị tên tờ khai (Tên tờ khai trên 100 ký tự).

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.10.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.