Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.10

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 12 tháng 01 năm 2023


Tính năng mới

1. Tắt máy và khởi động ứng dụng: Thêm mới.

2. Thông tin sản phẩm: Thêm mới.


Cải tiến

1. Ký hồ sơ: Cập nhật lấy thông tin đối với CKS Thử nghiệm.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.10.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.