Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.16

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 15 tháng 03 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Ký hồ sơ: Thêm chức năng ký Hợp đồng lao động (HDLD) và Hợp đồng kinh tế (HDKT). Ký cho nhiều thư mục cùng chữ CKS đối HDLD, HDKT, Hồ sơ khác.

2. Cấu hình ký số Google Drive: Cập nhật cấu hình ký PDF đối với Hồ sơ khác, Hợp đồng lao động (HDLD) và Hợp đồng kinh tế (HDKT).

3. Kết nối qua Konect24: Thêm cập nhật cấu hình ký PDF.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.16.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.