iHaiQuan - Tờ khai xuất khẩu


Để khai báo danh sách container cho tờ khai xuất khẩu, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Tờ khai XNK” (1) > “Đăng ký tờ khai xuất khẩu” (2).Bước 2:  Nhập mới hoặc mở lại tờ khai đã khởi tạo trước đây, nhấn chọn vào tab “Container”.(1): Vị trí bảng nhập liệu.

(2): Nhập “Địa điểm xếp hang lên xe chở hàng” (Địa điểm lưu kho), nhập Thông tin đơn vị (Tên và địa chỉ công ty bằng tiếng Việt không dấu). 

(3): Nhập thông tin số Container.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved