TaxOnline - Nộp thuế điện tửĐể thực hiện nộp thuế điện tử qua Tổng Cục Thuế, trong ứng dụng Tax Online™ người dùng thực hiện như sau:           

     

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Pay24” > “Nộp thuế điện tử qua TCT” > “Giấy nộp thuế điện tử qua TCT”.Chọn ngân hàng nộp thuế > “Tiếp tục”Chọn tháng cần lập giấy nộp tiền > Nhấn “Thêm (F1)” để tạo ra lần nhập liệu.Mẫu nhập liệu xuất hiện bên dưới > Lập giấy nộp tiền theo 1 trong 2 trường hợp:


Trường hợp 1: nộp tiền thuế nội địa cho chính đơn vị khai báo > Không đánh dấu chọn vào ô “Nộp thay”, bỏ trống phần “Thông tin người nộp thay”.Trường hợp 2: Nộp tiền thuế thay cho nhà thầu nước ngoài > Đánh dấu chọn vào ô “Nộp thay(1) > Phần “Thông tin người nộp thay(2) là thông tin đơn vị nộp thay > Phần “Thông tin người nộp thuế(3) lúc này sẽ là thông tin của nhà thầu nước ngoài.Phần mềm hỗ trợ tự động lấy thông tin số tiền nộp vào giấy nộp tiền từ tờ khai được lập trong Tax Online™ hoặc dữ liệu lưu của ứng dụng HTKK.


Tại phần thông tin “Nội dung các khoản nộp NS”, thực hiện chọn theo danh sách loại thuế cần nộp > Kiểm tra nhập thông tin vào các cột nội dung liên quan như mã ngành, mã chương, loại kỳ, kỳ tính thuế, số tiền.


Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất việc nhập liệuVào mục “Lịch sử giao dịch nộp thuế điện tử qua TCT” để kiểm tra lại tình trạng tờ khai đã nộp và kết quả trả về từ hệ thống Tổng Cục Thuế.(1): Tùy chọn hình thức tra cứu


(2): Double click vào biểu tượng để xem lại nội dung chứng từ, file đính kèm hoặc kết quả giao dịch của GNT.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved