TaxOnline - Nộp thuế điện tửĐể thực hiện lập giấy nộp NSNN qua Ngân hàng, trong chức năng Pay24 người dùng thực hiện như sau:


Khởi động ứng dụng TaxOnline > Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục Pay24 > “Nộp NSNN qua ngân hàng” > “Giấy nộp NSNN qua NH”.Chọn NH nộp thuế > “Tiếp tục


 

Chọn tháng cần lập giấy nộp NSNN qua NH > Nhấn vào “Thêm (F1)” để tạo ra lần nhập liệu.


 

Đơn vị cần đăng ký dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng để thực hiện chung với chức năng lập giấy nộp NSNN. Giấy nộp NSNN hỗ trợ nộp tiền thuế nội địa và Hải quan.


Tại giao diện “Giấy nộp NSNN qua ngân hàng”, kiểm tra thông tin người nộp thuế (1) > Đơn vị chọn đúng cơ quan thu khi thực hiện nhập liệu (Đơn vị là công ty Xuất khẩu thì chọn cơ quan thu là Hải quan để lập giấy nộp tiền), tùy chọn cơ quan thu Hải quan trực tiếp của đơn vị ,  nhập số tờ khai Hải quan, ngày lập và loại hình khai báo Hải quan  (2)> Tùy chọn thông tin ngân hàng và tài khoản thực hiện chuyển khoản (3).Phần mềm hỗ trợ tự động lấy thông tin số tiền nộp vào giấy nộp tiền từ tờ khai được lập trong Tax Online™ hoặc dữ liệu lưu của ứng dụng HTKK.Kiểm tra nhập thông tin vào các cột nội dung liên quan như mã ngành, mã chương, loại kỳ, kỳ tính thuế, số tiền. Trường hợp tùy chọn lấy dữ liệu tư ứng dụng TaxOnline™ khi chọn loại thuế thì số liệu sẽ tự cập nhật vào các cột nội dung, có thể tùy chỉnh lại nội dung đã nhập liệu.Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin đã nhập liệu > Nhấn “Nộp hồ sơ” để nộp tờ khai đến hệ thống ngân hàng, liên hệ đến ngân hàng để được hướng dẫn tiếp thủ tục chuyển khoản thanh toán số thuế phải nộp vào NSNN.


Vào mục “Lịch sử giao dịch nộp thuế điện tử qua TCT” để kiểm tra lại tình trạng tờ khai đã nộp và kết quả trả về từ hệ thống Tổng Cục Thuế.(1): Tùy chọn hình thức tra cứu


(2): Nhấn đúp vào biểu tượng để xem lại nội dung chứng từ, file đính kèm hoặc kết quả giao dịch của GNT.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved