TaxOnline - Thủy điện - Dầu khíĐể lập tờ khai thuế tài nguyên thủy điện (03/TĐ-TAIN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” (1) > “Thuế thủy điện” (1) > “Tờ khai thuế TAIN (03/TĐ-TAIN)” (3), Tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn “Đồng ý”.
Tùy chọn tên loại tài nguyên.Có thể nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)” để mở thêm bảng kê chi tiết để nhập liệu.Thực hiện nhập thông tin trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai, nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại sau khi hoàn tất nhập liệu.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved