Open navigation

KySo cập nhật 14.1.1

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 07 tháng 04 năm 2022. 


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

Ký và nộp hồ sơ BHXH: Cập nhật nộp các hồ sơ trong QĐ 896/QĐ-BHXH. 

Đăng ký TVAN: Cập nhật danh sách tờ khai đăng ký TVAN.

Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.