Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.14

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

1. Cấu hình ký số: cập nhật thông số kết nối Google Drive (Chia sẻ qua Google Drive hỗ trợ 2 cấp MST hoặc cấp thư mục con).

2. Hồ sơ trên Google Drive: cập nhật quy trình trình ký qua Google Drive.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.14.


Cải tiến

--/--

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.